Locatie:Ludwigstraat 15, 4701 ND Roosendaal
CBS Typering: Woonhuis
Bouwjaar: 1929
Architect: Jac. Hurks
Soort monument: Gemeentelijk
Monumentnummer:
Geplaatst d.d.: 10-11-1993
Kadastrale aanduiding: Roosendaal, Sectie A, Nr 2419

Typering
Het betreft een vrijstaande villa van twee bouwlagen, voorzien van een lijstgevel met een samengesteld parabooldak waarop zwarte geglazuurde pannen, evenwijdig aan de straat, met tuin rondom.

Historische omschrijving
De villa werd in 1930 gebouwd naar een ontwerp van de architect Jac. Hurks. De vensterindeling is in de loop van de jaren vereenvoudigd. In 1933 werd aan het pand een garage gebouwd.
De woonfunctie is behouden gebleven.

Omschrijving exterieur
De voorgevel is opgebouwd uit drie gedeelten: een tweelaags linkergedeelte, een risalerend middengedeelte met entree en een rechtergedeelte, waarbij na één bouwlaag het dak steil oprijst. Het pand is geheel opgebouwd uit donkerbruine machinale baksteen met verdiepte donkergrijze voeg. Links is tussen rollagen een vierdelig gekoppeld venster geplaatst. Het kozijnwerk is evenals dat van de rest van het pand witgeschilderd. Onder het venster bevinden zich gemetselde plantenbakken. Op de eerste etage bevindt zich vlak onder de overstekende houten gootlijst een identiek raam. Het smallere risalerende gedeelte heeft een paraboolboogportiek. De boog is afgezet met een sierrand en aan de bovenzijde meteen hoog doorgetrokken sluitsteenelement in de vorm van zwarte tussenzetsels. Voor de deur bevindt zich een stoepje met rode en zwarte tegeltjes. De deur is de originele geverniste paneeldeur met een raam in paraboolvorm. De deur wordt geflankeerd door twee hoge smalle vensters. Op de eerste etage bevindt zich direct onder de uitkragende daklijst een driedelig hoog venster, waar een houten bloembak onder geplaatst is. De risaliet heeft een eigen kap en eindschild in paraboolvorm. Het rechtergedeelte beschikt over gemetselde plantenbakken en een erker met afgeschuinde zijden. Het raam is vlak onder de uitkragende daklijst geplaatst. In het dakvlak hierboven bevindt zich een hoog driedelig venster met een houten bloembak. In de linkergevel bevindt zich onder meer een hoog langwerpig raam met glas-in-lood, in een harnas van houten stijlen met snijwerk. Voorts is er een originele paneeldeur met een stoepje van rode en zwarte tegeltjes. De deur is geplaatst onder een betonnen luifel die doorloopt tot en met de garage. Deze garage, welke is gerealiseerd in 1933, heeft houten deuren die aan de bovenzijde zijn voorzien van ramen met V-vormige roeden. De garage is via een deur in het portiek te bereiken. In de rechtergevel treft men onder meer laddervensters met origineel glas-in-lood en een raam met een V-vormige roede. Aan deze zijde vindt men ook een doorlopende gemetselde plantenbak. De erfafscheiding wordt gevormd door een nieuw houten hek met horizontaal latwerk. Dit element doet afbreuk aan de oorspronkelijke erfafscheiding, die naar alle waarschijnlijkheid uit een ligusterhaag zal hebben bestaan. Het pand verkeert in goede staat.

Redengevende omschrijving
De villa is van stedebouwkundig belang als onderdeel van een ensemble villa's en tuinen in de Ludwigstraat.
Het pand is van waarde in het oeuvre van architect Jac. Hurks.
De villa is een stijlzuiver voorbeeld van de Amsterdamse School.
  • TERUG